Podporte nás

Dobrovoľnícka služba

Neustále hľadáme do nášho tímu nové poradkyne a poradcov

Vstupné rozhovory

Veďte klinicko-diagnostický rozhovor 

Priama finančná podpora

Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľnej čiastky

2% dane

Každoročne nás môžete podporiť poukázaním 2% z dane

Dobrovoľnícka služba

Staň sa poradkyňou/ poradcom

Neustále hľadáme do nášho tímu nové poradkyne a poradcov s kapacitou ponúknuť ročne 1 až 2 klientom/klientám 12 konzultácií bez nároku na odmenu.

Podmienkou je ukončený alebo prebiehajúci dlhodobý psychoterapeutiký výcvik, akreditovaný na Slovensku (Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii), prípadne v Českej republike. V prípade prebiehajúceho výcviku je nevyhnutné byť v pokročilej supervíznej fáze výcviku, t.j. mať vlastného supervízora/supervízorku. 

Táto pozícia je bez nároku na odmenu

apply
conversation
Vstupné rozhovory

Veď vstupné rozhovory

Stále dopĺňame naše rady klinických psychológov a psychologičiek, ktorí by viedli prvý vstupný rozhovor našich klientov a klientiek. Jeho cieľom je posúdiť vhodnosť pre našu službu. 

Táto pozícia zahŕňa finančnú odmenu

Jednorázová alebo pravidelná podpora

Priama finančná podpora

Podporiť nás môžete aj zaslaním ľubovoľného finančného daru – jednorázovo alebo pravidelne.


Vďaka vašej podpore našej práce bude možné podporiť ďalších klientov a klientky, ktoré budú hľadať krátkodobé poradenstvo v CTS.

Každoročná podpora OZ Centrum Terapeutických Služieb

Darujte nám 2% z daní

Každoročne nás môžete podporiť poukázaním 2% z dane (1,0% pre právnické osoby a 3% pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky OZ Centrum Terapeutických Služieb)

Údaje k vyplneniu

Názov: Centrum Terapeutických Služieb, o.z.
Sídlo: Bzovícka 3173/24, Bratislava Petržalka 851 07
Právna forma: občianske združenie
IČO: 53472101
DIČ:
2121425977