Dostupné poradenstvo

O aké poradenstvo ide?

Poradenstvo v oblasti duševného zdravia prebieha u nás v dvanástich sedeniach za váš dobrovoľný príspevok. Počas týchto stretnutí sa spoločne pozrieme na to, ako nájsť vonkajšie a vnútorné zdroje na zvládanie náročnej životnej situácie, ktorá vás k nám priviedla.

Frekvencia poradenských sedení je spravidla raz za 1 až 2 týždne. Celková doba trvania je 3 až 9 mesiacov. Sedenia môžu prebiehať osobne alebo formou videorozhovoru.

nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash (1)

Pre koho sú naše služby vhodné?

Poradenstvo je určené pre dospelých, ktorí hľadajú podporu v oblasti duševného zdravia, avšak tieto služby sú pre nich z rôznych dôvodov nedostupné.

Medzi tieto dôvody patria napríklad dlhé čakacie doby na služby hradené prostredníctvom zdravotnej poisťovne alebo finančná náročnosť komerčných služieb.

Riešenie tém súvisiacich s náročnými životnými situáciami

Životná zmena - v partnerstve, kariére, materstvo, rodičovstvo, dôchodok

Strata zdravia, blízkeho či iná strata

Socio-ekonomický prepad

Separácia od rodiny

Obdobia zvýšenej psychickej alebo emočnej záťaže

Vzťahové problémy

Naše služby môžete využiť ak ste

 • bez príjmu alebo s nízkym finančným príjmom
 • samoživiteľka alebo samoživiteľ rodiny
 • na materskej alebo rodičovskej dovolenke
 • mladým dospelým
 • seniorom/seniorkou
 • príslušníkom či príslušníčkou marginalizovaných skupín
 • utečenec/ utečenkyňa
 • človekom so zdravotným obmedzením…

Naše poradenstvo nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:

Chcete pracovať na osobnostnej zmene alebo psychiatrickej diagnóze. Sem patria napríklad témy závislosti, poruchy príjmu potravy, posttraumatickej stresovej poruchy, intenzívnej depresie. V tom prípade odporúčame primárne vyhľadať odborníka v oblasti psychiatrie (informujte sa u vášho všeobecného lekára) alebo dlhodobej psychoterapie. Naše sedenia nie sú náhradou za dlhodobú psychoterapeutickú prácu na sebe.

Nachádzate sa v akútnej krízovej situácii, kedy cítite ohrozenie života alebo zdravia - či už ide priamo o vás alebo vášho blízkeho. V tom prípade vám odporúčame sa obrátiť priamo na políciu na čísle 158 alebo na krízové linky pomoci, kde vám vedia konzultácie poskytnúť bezodkladne. Linky pracujú najčastejšie formou chatu, mailu alebo telefonicky.

Váhate, či sú naše služby pre vás vhodné? Ozvite sa nám.

Každý jeden životný príbeh je iný, a preto všetky žiadosti o poradenstvo posudzujeme individuálne. Prosíme vás o pochopenie v prípade, že vašej žiadosti nevyhovieme. Znamená to, že sme našu službu poskytli inému človeku, ktorý bol v náročnej situácii a starostlivosť o duševné zdravie by pre neho inak nebola dostupná, prípadne niekomu, komu môže byť vzhľadom na svoj charakter viac užitočná.

Ako sa prihlásiť?

Je to jednoduché. V prípade Vášho záujmu vyplňte, prosím, 15 minútový dotazník. Informácie v ňom nám pomôžu zistiť, či je naša služba pre vás vhodná a môžete sa o ňu uchádzať. 

Čo ďalej?

Do týždňa vás kontaktuje naša koordinátorka ohľadom ďalšieho postupu

Do 2 týždňov od kontaktu s koordinátorkou prebehne vstupný rozhovor s klinickým psychológom.

Do 2 týždňov od vstupného rozhovoru nasleduje prvé sedenie s najvhodnejším poradcom alebo poradkyňou a podpis dohody o spolupráci.

apply

Čo ak nie ste vhodným kandidátom?

Ak v niektorej fáze tohto procesu zistíme, že vám nedokážeme pomôcť, koordinátorka vás informuje o dôvode a odporučí vám inú vhodnú formu pomoci v oblasti duševného zdravia.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Často kladené otázky

Konzultácie poskytujú bez nároku na odmenu odborníčky a odborníci v oblasti duševného zdravia:

 • s ukončeným dlhodobým psychoterapeutickým alebo facilitačným výcvikom akreditovaným v SR alebo ČR (v trvaní 4 roky a viac)
 • v pokročilej fáze prebiehajúceho dlhodobého akreditovaného psychoterapeutického alebo facilitačného výcviku pracujúci pod pravidelnou supervíziou skúseného psychoterapeuta/tky
 • Zabezpečujeme, aby sa k nášmu poradenstvu dostali klienti a klientky, pre ktorých je takáto forma pomoci užitočná. To, čo pomáha jednému človeku, nemusí pomôcť inému. Preto spolupracujeme s profesionálmi a profesionálkami z odboru klinickej psychológie, aby na základe vstupného rozhovoru overili, či je nami ponúkaná služba pre daného človeka vhodná, alebo či bude pre neho/ňu užitočnejšia iná forma pomoci. 
 • Spolupracujeme len s poradkyňami a poradcami, ktorí/é sú pred ukončením alebo už ukončili dlhodobý akreditovaný psychoterapeutický alebo facilitačný výcvik a pracujú pod supervíziou.
 • Našim poradkyniam a poradcom poskytujeme pravidelné supervízie a intervízie. To znamená, že majú možnosť prechádzať si svoje postupy s poprednými psychoterapeutmi/tkami.

V prvom rade chceme poskytovať dostupné služby. Poskytnutie poradenstva je dotované, a preto výška príspevku  je minimálna, zvyčajne od 5 eur za jedno sedenie. Výšku príspevku navrhujete vy podľa vašej aktuálnej ekonomickej a životnej situácie.  Venovanie príspevku môžete urobiť jednorázovo za všetky sedenia alebo si ho môžete rozložiť na viac častí. Keďže sme nezisková organizácia, príspevok bude ďalej použitý výhradne na chod organizácie. Naše poradkyne a poradcovia pracujú bez nároku na odmenu.